فروش اقساطی

لطفا برای ثبت کامل درخواست و انجام مراحل خرید اقساطی هر دو قسمت فرم زیر را کامل کنید.

 

 

فرم درخواست خرید

  • اطلاعات شخصی

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • اطلاعات شغلی

  • اطلاعات مکانی شما

  • اطلاعات بانکی شما

  • اطلاعات در مورد خرید شما

  • Please enter a number from 3 to 8.